Wetsvoorstel geen oplossing voor kwaliteitsverbetering bouw

Het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen is geen oplossing voor bouwkwaliteit. Dit gaf de VNG aan tijdens de hoorzitting hierover van 29 september in de Tweede Kamer en in onze reactie op de consultatie van het onderliggende Besluit.

Wij onderstrepen het doel van het beleidsvoornemen om te komen tot een kwaliteitsverbetering in de bouw, de versterking van de positie van de consument en het beleggen van de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de bouwer zelf.

Nog veel vragen

Het conceptbesluit en de bijbehorende Nota van Toelichting leiden nog tot veel fundamentele vragen en de gevolgen ervan zijn niet of onvoldoende in beeld. Dit maakt dat wij geen steun kunnen verlenen aan de nu voorliggende wetsvoorstel en besluit, maar wel willen blijven meedenken over hoe de beleidsdoelen wel bereikt kunnen worden.

Belangrijkste punten

De VNG staat voor een stelsel waarin de bouwkwaliteit goed is geborgd, waarin bouwende partijen hun verantwoordelijkheid nemen voor de geleverde kwaliteit en waarin de rol van gemeenten klip en klaar is. De belangrijkste zorgen die wij hebben over de huidige voorstellen:

  • gemeenten houden wel een rol in het stelsel, maar hebben daarbij geen instrumenten
  • vooral de consumenten gaan er per saldo op achteruit
  • er zijn onvoldoende prikkels ingebouwd voor bouwers om tot betere kwaliteit te komen
  • er bestaat geen realistische implementatieplanning
  • het ontbreekt aan een relatie met de bredere ontwikkeling van de Omgevingswet en het implementatietraject daarvan
  • het is onduidelijk of gemeenten in het nieuwe stelsel voldoende middelen hebben om de resterende taken te kunnen bekostigen
  • of de benodigde digitale infrastructuur op tijd gereed is
  • dat het niet verantwoord is om monumenten onder te brengen in dit nieuwe stelsel
  • of brandveiligheid goed geborgd is.

Meer informatie