VNG en kabinet in gesprek over Wet kwaliteitsborging bouwen

Gelijktijdig met de voorbereidingen voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt door het kabinet en de VNG gewerkt aan een bijbehorend bestuursakkoord. Ook in de zomer blijven de VNG en het kabinet hierover in gesprek om zo tot een werkbare wet te komen.

Dit schrijft de VNG in een brief aan Minister Ollongren. De VNG reageert daarmee op een brief van 28 juni, waarin de Minister de Eerste Kamer informeert over de totstandkoming van het bestuursakkoord. Dit bestuursakkoord is op dit moment nog in voorbereiding.  

Bestuursakkoord

De VNG en het kabinet willen beiden een wet, die gaat leiden tot meer bouwkwaliteit tegen aanvaardbare kosten. Naar verwachting kunnen we deze afspraken kort na de zomer bekrachtigen. Daarom vinden wij het belangrijk dat het proces nu niet stil valt, maar dat we ook in de zomer verder werken om de bestuurlijke afspraken af te ronden.

Met name over de rol van bevoegd gezag en de taakafbakening is nog geen gezamenlijk gedragen standpunt. We hopen dat het standpunt na de zomer kan worden voorgelegd aan de Eerste Kamer.

Meer informatie