Terugtrekstrategieën van woningcorporaties

Organisatie: 
Platform31
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2012

Huurwoningen in krimpregio’s staan steeds vaker leeg. Dat leidt ertoe dat corporaties huurwoningen verkopen en zich op lange termijn terugtrekken uit sommige dorpen. Platform31 onderzocht hoe corporaties dat doen.