Interbestuurlijk experimentenprogramma bevolkingsdaling

Organisatie: 
Ministerie van BZK en Agentschap NL
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2012

'24 vernieuwende ideeën voor de aanpak van bevolkingsdaling'

Brochure over de 24 experimenten van het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling. In deze brochure vindt u niet alleen informatie over de experimenten zelf, maar ook over de ondersteuning van het Rijk bij deze experimenten.