Zijn Koningsdag en 5 mei een nationale feestdag en mogen dan de winkels open zijn?

Wanneer winkels open of dicht mogen zijn is geregeld in de Winkeltijdenwet. In artikel 2 van deze wet is bepaald op welke dagen de winkels gesloten moeten zijn. Naast zondagen betreft dit Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19.00, eerste en tweede Kerstdag en 4 mei na 19.00 uur. In artikel 3 van de Winkeltijdenwet staat vervolgens dat de gemeenteraad bij verordening vrijstelling kan verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

Feestdagen zoals Koningsdag en 5 mei vallen dus niet onder de verplichte winkelsluiting. Mocht Koningsdag een zondag vallen, dan wordt Koningsdag op de zaterdag hieraan voorafgaand gevierd. Het is aan de winkeliers zelf om te bepalen of ze op deze feestdagen gesloten of open zijn, of dat ze bijvoorbeeld eerder sluiten om hun personeel de gelegenheid geven aan de feestelijkheden deel te nemen.