Moet de gemeente overgaan tot handhaving indien winkels na 19 uur open zijn op Dodenherdenking en hier geen vrijstelling voor geregeld is in een winkeltijdenverordening of een APV?

Wanneer winkels open mogen of dicht moeten zijn is geregeld in de Winkeltijdenwet. In artikel 2 van deze wet is bepaald op welke dagen de winkels altijd gesloten moeten zijn. Naast zondagen betreft dit Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19.00, eerste en tweede Kerstdag en 4 mei na 19.00 uur.

Indien in de APV of de winkeltijdenverordening niets over een eventuele vrijstelling is geregeld dient de bepaling in de formele wet als wettelijke grondslag. Dat betekent dat alle winkels na 19.00 uur gesloten dienen te zijn. Het is raadzaam de betreffende ondernemer te melden dat er een verplichting geldt om de winkel na 19.00 uur te sluiten en dat de gemeente vanuit de bestaande beginselplicht tot handhaving toe zal zien op een naleving van de sluitingstijden.