Is het mogelijk om in de Winkeltijdenverordening of de Apv een bepaling op te nemen over het laden en lossen op zon- en feestdagen?

Het is mogelijk om het laden en lossen op zondag te verbieden of te beperken via de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening. Dat wil zeggen: gekoppeld aan een vrijstelling of ontheffing om de winkel op zondag of feestdag open te hebben. Voor de winkelopenstelling op zon- en feestdagen kan een vrijstelling of ontheffing worden verleend (artikel 3, eerste resp. tweede lid Winkeltijdenwet). Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen beperkingen of voorschriften worden verbonden (artikel 3, derde lid Winkeltijdenwet). Die kunnen onder andere op laden en lossen betrekking hebben.

Een vrijstelling wordt verleend bij verordening. Ook beperkingen/voorschriften m.b.t. laden en lossen komen dan in de verordening. Een ontheffing wordt verleend bij beschikking van het college, de beperkingen/voorschriften dus ook.