Is een deel van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Wtw) komen te vervallen?

Een aantal artikelen uit het  Vrijstellingenbesluit  Wtw is met de wijziging van de wet per 1 juli 2013 van rechtswege komen te vervallen, immers artikel 5 van de Winkeltijdenwet is komen te vervallen. Hierdoor zijn de volgende artikelen uit dit besluit niet meer geldig:  

  • artikel 3, derde en vierde lid;
  • artikel 4, derde en vierde lid;
  • artikelen 10 t/m 22

 Deze vrijstellingen kunnen gemeenten opnemen in de eigen Wtw-verordening wanneer niet een algehele vrijstelling is vastgesteld.