Hoe zit het precies met de strafbaarstelling van overtredingen van de Winkeltijdenwet?

In de Wet op de economische delicten (WED) zijn onder meer aangemerkt als economisch delict: overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 2, 3, derde lid, 6, tweede lid, en 8, tweede lid, van de Winkeltijdenwet.

Dat komt neer op:

Overtreding van het verbod de winkel open te hebben op zon- of feestdagen en werkdagen voor 6 en na 22.00 uur als dat niet is toegestaan. Overtreding van voorschriften en beperkingen die bij vrijstelling of ontheffing zijn gesteld (zie artikel 1, 4° WED).

Bestraffing

De economische delicten met betrekking tot de Winkeltijdenwet  zijn in de WED aangemerkt als overtredingen (zie artikel 2, vierde lid, WED). Bestraffing volgt uit artikel 6, onder 4° van de WED. De overtredingen van de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens de Winkeltijdenwet worden bestraft met hechtenis van ten hoogste 6 maanden of een geldboete van de vierde categorie (= € 19.000).