Hoe zit het met Dienstenrichtlijn en branchering op grond van de Winkeltijdenwet?

De Dienstenrichtlijn is niet van toepassing op de Winkeltijdenwet. Ten aanzien van strijd met het vrije verkeer van goederen en het recht van vestiging volgt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) de redenering van Afdeling Bestuursrechtspraak van 2 maart 2011 (AB 2011/101 m.nt. E. Steyger) dat het vrije verkeer van goederen op de zondagsluitregeling niet van toepassing is, nu dit een verkoopmodaliteit is, en aan het vrije verkeer van diensten niet wordt getoetst (zie uitspraak CBB AB 2012/95). Dus branchering op grond van Wtw is toegestaan en niet in strijd met Europese regelgeving.