Hoe kan een gemeente optreden tegen illegale zondagsopenstellingen?

De Winkeltijdenwet kan zowel langs het strafrechtelijke (WED) spoor gehandhaafd worden als langs het bestuursrechtelijke. Zie voor nadere informatie over handhaving van de Winkeltijdenwet langs deze twee sporen de Veelgestelde vragen over de Winkeltijdenwet: https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/winkeltijdenwet/vraag-en-antwoord#t1033n48936 en de VNG-handreiking Handhaving door en voor gemeenten: https://vng.nl//files/vng/handhaving-door-en-voor-gemeenten_20130902.pdf.