Verruimde Winkeltijdenwet voldoet aan verwachtingen

Driekwart van de gemeenten maakt gebruik van de verruiming van de Winkeltijdenwet en paste de winkeltijdenverordening aan. Gemeenteraden maken een uitgebreide en integrale belangenafweging met alle betrokkenen. Dit blijkt uit een evaluatie uitgevoerd door BMC.

De VNG kan zich goed vinden in de evaluatie en de reactie hierop van minister Henk Kamp (EZ). We hebben dit laten weten in een mail aan de woordvoerders economie van de de Tweede Kamerfracties.

Discussie waar die hoort

Het BMC-rapport laat zien dat de discussie over winkeltijden plaatsvindt daar waar die hoort, de gewijzigde wet voldoet daarom naar onze mening aan de verwachtingen. Het is overigens wel jammer dat de evaluatie is uitgevoerd zonder de VNG/gemeenten daarbij te betrekken, terwijl het toch over een duidelijk lokaal thema gaat: dat had beter gekund.

Gewijzigde Winkeltijdenwet

Met de in 2013 gewijzigde Winkeltijdenwet bleven de wettelijke verboden om winkels op zon- en feestdagen, en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zich bestaan. Maar gemeenten kunnen tegenwoordig zelf bepalen of (en in hoeverre) zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden.

Zie ook