Reparatieverordening vervallen Vrijstellingenbesluit

donderdag 18 april 2013
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 13/034

Samenvatting
Wanneer het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet in werking treedt heeft dit ook gevolgen voor het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet. Een substantieel aantal vrijstellingen op het verbod om op zon- en feestdagen open te zijn zal van rechtswege vervallen. Het gaat onder meer om snackbars, ijscomannen, videotheken, (bloemen)winkels bij begraafplaatsen en in bejaardenoorden, evenals openstellingen bij bijzondere gelegenheden van religieuze aard.

De vervallen vrijstellingen kunnen vervolgens wel op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet in een gemeentelijke verordening worden opgenomen. Voor gemeenten die de huidige situatie (voorlopig) voort willen zetten kan deze modelverordening daarvoor als basis dienen. Daarnaast biedt deze modelverordening rust en ruimte aan gemeenten die weliswaar voornemens zijn hun beleid aangaande zondags- en avondopenstellingen op basis van de ruimere vrijheid opnieuw in te vullen, maar daarmee mogelijk nog niet klaar zijn op het moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

Deze modelverordening wordt nu alvast aangeboden omdat niet met zekerheid gezegd kan worden dat een modelverordening die als basis kan dienen voor een algehele herziening – waarbij gebruik gemaakt wordt van de verruimde bevoegdheid om vrijstellingen bij verordening vast te stellen – tijdig gereed is.