Handhaving Winkeltijdenwet

vrijdag 22 december 2006

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Op 6 oktober 2006 heeft het kabinet het rapport over de evaluatie van de Winkeltijdenwet (WTW) naar de Tweede kamer (TK) gestuurd. Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken in oktober jongstleden hebben diverse fracties in de TK vragen gesteld over de handhaving van de WTW.

De WTW kan langs twee sporen worden gehandhaafd, namelijk strafrechtelijk en bestuursrechtelijk. Naast de mogelijkheden voor strafrechtelijke handhaving beschikken gemeenten over een uitgebreid en effectief instrumentarium voor bestuurlijke handhaving.