Winkeltijdenwet

Met de in 2013 gewijzigde Winkeltijdenwet bleven de wettelijke verboden om winkels op zon- en feestdagen, en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zich bestaan. Maar gemeenten kunnen tegenwoordig zelf bepalen of (en in hoeverre) zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden.

Tekst Winkeltijdenwet

De Winkeltijdenwet zoals gepubliceerd op Overheid.nl