VNG wil snel overleg met Plasterk over misbruik Wob

'Gaarne een exacte opgave van het aantal hele en halve stoeptegels.' 'Wat is per straat de hoeveelheid gebruikt materiaal per opbouwende onderlaag in de afgelopen 20 jaar?' Een aantal concrete en opvallende voorbeelden van Wob-verzoeken bij gemeenten.

Misbruik van de Wob leidt bij gemeenten tot een onnodige en in omvang nog toenemende kostenpost.

Overleg met minister

De kosten van Wob-misbruik lopen in de tientallen miljoenen euro's. Het ontbreekt de overheid én de rechterlijke macht aan afoende mogelijkheden om misbruik van de Wob een halt toe te roepen. We willen zo snel mogelijk overleg met minister Plasterk (BZK) over de situatie.

Wetswijziging

Ten einde misbruik van de Wob te voorkomen, diende minister Plasterk een wetswijziging in waarin de dwangsomregeling van de Wob wordt losgekoppeld. De VNG is voorstander van snelle invoering van de wet, we betreuren dan ook dat de behandeling door de Tweede Kamer voorlopig is opgeschort.

Modernisering Wob

Op termijn is modernisering van de Wob noodzakelijk, actieve openbaarmaking moet de norm worden. En gemeenten kunnen de afhandeling van Wob-verzoeken verder professionaliseren en de archivering van documenten verbeteren. Maar op dit moment is snelle afhandeling van het wetsontwerp tot aanpassing van de Wob de meest efficiënte manier om misbruik tegen te gaan.

Meer informatie

Deze week stuurde de VNG minister Plasterk een brief met verzoek tot bestuurlijk overleg - op zo kort mogeijke termijn - over de Wob:

Zie ook