Impactanalyse: 'Wet open overheid niet uitvoerbaar'

'De Wet open overheid (Woo) zoals die nu voorligt, is niet uitvoerbaar en leidt tot hoge extra kosten waarvoor in de meerjarencijfers geen dekking bestaat. Deze conclusie is onontkoombaar, gelet de bevindingen van ons onderzoek.'

Dat stellen onderzoekers van ABD Topconsult in het eerste deel van hun impactanalyse (quick scan) over het voorstel tot een Wet open overheid. Dit deel van het onderzoek heeft betrekking op de rijksdienst, de landelijke uitvoeringsorganisaties, inclusief ZBO’s en de politie. Minister Plasterk (BZK) stuurde het rapport vorige week naar de Eerste en Tweede Kamer.

Wat vindt de VNG?

De conclusie van de onderzoekers is in lijn met de conclusie van de VNG. We zijn voor meer actieve openbaarheid van bestuur en staan achter de uitgangspunten van de Woo, maar we hebben grote zorgen over de uitvoerbaarheid, de kosten en de druk die de wet legt op het democratisch besluitvormingsproces.

Voorstel bij Eerste Kamer

Er volgt nog een impactanalyse bij andere bestuursorganen, waaronder gemeenten en provincies. De resultaten van dit onderzoek komen begin 2017 beschikbaar. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer die in september besloot de uitkomsten van de impactanalyses af te wachten alvorens een besluit te nemen over verdere behandeling.

Meer informatie

Hieronder het onderzoeksrapport,

Zie ook