Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Informatie over de uitvoering van de Wob en de VNG-lobby, gericht op een goed uitvoerbare regeling waarbij misbruik wordt aangepakt.

VNG-standpunt

De VNG is voor meer actieve openbaarheid van bestuur en staat achter de uitgangspunten van het voorstel voor de Wet open overheid (Woo). Over de uitvoerbaarheid en de kosten hadden we echter zorgen. Die zorgen zijn voor een aanzienlijk deel weggenomen.
Lees verder

Wetsvoorstellen

Wijzigingswet Woo

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Open Overheid

Aangemeld voor plenaire behandeling in EK

Adviezen & vragen Wob-verzoeken

De VNG wijst vragen over Wob-verzoeken sinds 2014 door naar het Wob-forum en stelt geen individuele adviezen meer op. Via de link hieronder aan nadere toelichting en een overzicht van adviezen tot 2014.