Wel of geen gebruik van standaardformulieren voor aanvraag subsidies?

De keuze voor het gebruik van standaardformulieren voor subsidieaanvraag wordt overgelaten aan gemeenten.

Een voordeel van dergelijke aanvraagformulieren is dat deze de rechtszekerheid bevorderen. Bovendien is meteen duidelijk welke documenten de subsidieaanvrager mee moet sturen. Dit maakt ook de afhandeling gemakkelijker. Op het formulier mogen alleen vragen staan die strikt noodzakelijk zijn voor de behandeling van de aanvraag (artikel 4:2 en 4:3 Awb). Het is niet mogelijk om via het aanvraagformulier nieuwe, inhoudelijke criteria te introduceren die niet zijn terug te voeren op de desbetreffende verordening (zie CBb 17 november 2011, ECLI:NL:CBB:2011:BU5451).   

Een ander voordeel van het gebruik van standaardformulieren is dat dit de uniformiteit bevordert van behandeling van subsidieaanvragen op de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Als gebruik wordt gemaakt van standaardformulieren verdient het de aanbeveling om deze digitaal beschikbaar te stellen op de website van de gemeente. Het college ontleent de bevoegdheid om aanvraagformulieren vast te stellen aan art 4:4 Awb.