Waarom adviseert de VNG gemeenten om een subsidieplafond vast te stellen en te publiceren?

De gemeente heeft de mogelijkheid om voor afzonderlijke subsidies een subsidieplafond vast te stellen en bekend te maken. Het voordeel van een subsidieplafond is dat potentiële aanvragers weten hoeveel geld er beschikbaar is. Een ander groot voordeel van een subsidieplafond is dat een subsidieaanvraag (zonder nadere motivering) moet worden afgewezen, zodra het subsidieplafond bereikt is. Dit is geregeld in artikel 4:25, tweede lid van de Awb. Door de vaststelling en bekendmaking van subsidieplafonds worden openeindregelingen voorkomen. Zonder plafond moeten immers alle aanvragen die voldoen aan de inhoudelijke criteria worden toegewezen, ook al staat er geen geld meer voor op de begroting!

In artikel 5 van de Model ASV 2013 zijn twee varianten voor de vaststelling van subsidieplafonds opgenomen: door het college en door de raad. Zie ook de toelichting bij dit artikel.