Hoe bereikt de ASV proportionaliteit tussen subsidiebedrag en lasten?

Bij relatief lage subsidiebedragen zijn de administratieve en bestuurlijke lasten naar verhouding vaak te hoog. De model ASV probeert hier een einde aan te maken. Hoe lager het subsidiebedrag per ontvanger is, des te minder verantwoordingsplicht. Dit uitgangspunt is terug te vinden in de artikelen 13, 14, 15 en 16 van de Model ASV 2013. Zie de toelichting bij deze artikelen van de Model ASV 2013 voor nadere uitleg.