Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht

Hoofdlijnen van de wet zijn meer vrijheid van inrichting van de BV en een evenwichtig systeem van crediteurenbescherming. Een notariële akte van oprichting is nog wel verplicht.

Belang voor gemeenten

Hoewel de regeling gemeenten niet direct raakt, kunnen zij in de praktijk er wel mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld bij de oprichting en deelneming in een BV. 

Belangrijkste wijzigingen

  • Afschaffing van het minimumstartkapitaal van € 18.000,-
  • Afschaffing van de  verplichte bankverklaring en accountantsverklaring
  • Afschaffing van de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen.
  • De mogelijkheid om in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden of in afwijking van de wettelijke geschillenregeling in de statuten of een overeenkomst een geschillenregeling vast te leggen.

Meer informatie