Wegwijzer privaatrechtelijke rechtspersonen

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2019

Deze wegwijzer gaat kort in op de verschillende privaatrechtelijke rechtspersonen waar gemeenten mee kunnen samenwerken.