Verzelfstandiging of samenwerking bij decentrale overheden?

Hoe kunt u komen tot een keuze voor een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtsvorm? De handreiking 'Verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden' beschrijft in zes stappen hoe decentrale overheden tot een keuze kunnen komen.

Aanleiding voor de handreiking is de wijziging van artikel 160 Gemeentewet, die per 1 februari 2016 in werking treedt. Gedeputeerde Staten houden dan niet langer preventief toezicht op de besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders om privaatrechtelijke organisatievormen op te richten.

Politieke keuze

De handreiking geeft geen antwoord op de vraag of en wanneer verzelfstandigd zou kunnen of moeten worden, dat is een politieke keuze die aan het samenspel tussen gemeenteraad en college is.

Meer informatie