Rechtspersonen

Er is onderscheid tussen publieke- en privaatrechtelijke rechtspersonen. Voor een publiekrechtelijke rechtspersoon als de gemeente is de interne organisatie te vinden in een organieke wet: de Gemeentewet. Voor privaatrechtelijke rechtspersonen geldt het Burgerlijk Wetboek.

Diversen

Informatie over:

  • Basisinformatie rechtspersonen
  • Handelsregisterwet
  • Besloten vennootschap: BV-recht sinds 2012

Portal overheidsprivaatrecht - privaatrechtelijke rechtspersonen

In de portal overheidsprivaatrecht vindt u extra informatie over samenwerking met privaatrechtelijke rechtspersonen, met waar dat van toepassing is verwijzingen naar jurisprudentie en wetsartikelen.

Naast die informatie vindt u in de portal ook meer informatie over overheidsaansprakelijkheid, overeenkomsten, grondzaken, privaat- of publiekrecht en schadeverhaal.