Staat er bezwaar open voor een burger als de gemeente hem aansprakelijk stelt voor schade wegens een onrechtmatige daad (6:162 BW)?

Er staat geen bezwaar open als iemand aansprakelijk wordt gesteld op basis van artikel 6:162 BW. De Algemene wet bestuursrecht is in dat geval niet van toepassing.