Overheidsaansprakelijkheid & gemeenten: VNG-publicatie

Het komt er voor de gemeente op aan om een adequaat antwoord te formuleren op aansprakelijkheidsvragen. De laatste jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest op het gebied van het (overheids-) aansprakelijkheidsrecht. 

Daarom liet de VNG een specifiek voor gemeenten relevant en op de gemeentelijke praktijk gericht overzicht van het geldende aansprakelijkheidsrecht uit onrechtmatige daad schrijven.

Onderwerpen

De publicatie 'Voorbereid op aansprakelijkheid' is bedoeld voor  gemeentelijke juristen en juridisch geïnteresseerde medewerkers die aanknopingspunten zoeken om schadeclaims te voorkomen, te beoordelen en af te handelen.

Aan de orde komen:

  • het algemene juridische kader
  • aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluiten
  • aansprakelijkheid voor nalaten en falend toezicht
  • het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie
  • risicoaansprakelijkheden 
  • burgerinitiatieven in de openbare ruimte en aansprakelijkheidskwesties

Meer informatie