Wie is bevoegd tot het vaststellen van grondprijzen, de raad of het college?

Het college is op grond van artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet bevoegd te besluiten tot het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling. Het vaststellen van grondprijzen is een voorbereidende handeling voor het aangaan van de privaatrechtelijke rechtshandeling tot grondverkoop/gronduitgifte en behoort daarom ook tot de bevoegdheid van het college. Via de mogelijkheid van de raad om financiële kaders te stellen (zie verder de Raadgever Overeenkomsten), kan de raad wel invloed uitoefenen op de vaststelling van de grondprijzen.