Stand van zaken digitaliseren en vereenvoudigen rechtspraak

Eerder dit jaar stopte de automatisering van juridische procedures. Er is meer bekend over het vervolg van het automatiseren. Hoe gaat het verder met de digitalisering en de vereenvoudiging van het civiel procesrecht?

Digitalisering

Voor de digitalisering in het civiele recht en bestuursrecht ligt er nu een basisplan. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt. In het basisplan staat digitale toegankelijkheid van de rechtzoekenden voorop. De focus ligt daarmee niet langer op automatiseren van juridische procedures, zoals bij het KEI-programma het geval was. Er wordt per zaakstroom gestart met digitale indiening van stukken op basis van vrijwilligheid. Dit gebeurt eerst bij één gerecht.

Als het resultaat positief is, vindt digitale uitwisseling van stukken op vrijwillige basis landelijk bij alle gerechten plaats. Op termijn wordt digitaal procederen voor alle professionele partijen en dus ook voor gemeenten bij alle zaken verplicht. Burgers blijven de keuze houden om op papier te procederen. De realisatie van het basisplan beslaat naar verwachting een periode van 5 jaar.

Vereenvoudiging civiel procesrecht

Het is de bedoeling dat het vereenvoudigde civiele procesrecht zonder de verplichte digitalisering in werking kan treden. De minister voor Rechtsbescherming verwacht begin volgend jaar meer duidelijkheid te kunnen bieden over hoe dit tot stand kan worden gebracht.

Meer informatie