Reclame Gamma over controle grofvuil misleidend

Gisteren viel bij alle huishoudens in Nederland een reclame-uiting van de Gamma op de deurmat. De bouwmarkt kondigde daarin aan, zogenaamd namens de gemeenten, dat de Gemeentelijke Dienst Afvalcontroles verscherpte controles gaat uitvoeren op de aanbieding van grofvuil.

Inmiddels zijn meerdere gemeenten benaderd met vragen van burgers.

Brief
De VNG betreurt deze gang van zaken en heeft Gamma inmiddels per brief verzocht zich in de toekomst te willen onthouden van dergelijke misleidende reclame-uitingen. We overwegen nog om een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie.