Reactie VNG op advies Ombudsman over demonstratierecht

Het lukt gemeenten en politie niet altijd om het demonstratierecht te waarborgen. Dit constateert de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Demonstreren, een schurend recht?'. Overheden zouden minder risicomijdend moeten zijn en het grondrecht om te demonstreren voorop moeten stellen.

De VNG is het eens met de Nationale ombudsman dat demonstreren een grondrecht is en dat daar zo min mogelijk beperkingen aan kunnen worden gesteld. Gemeenten plaatsen dit grondrecht ook voorop.

Toch kan het noodzakelijk zijn om met het oog op de openbare orde en de veiligheid van personen kritisch te kijken naar een demonstratie qua plaats en tijd. Soms is het belang van het beschermen van de openbare orde en de belangen van anderen groter dan het belang van het toestaan van een demonstratie.

Burgemeesters

Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, is het eens met de Ombudsman, maar zegt dat de praktijk 'helaas wat weerbarstiger' is. Een burgemeester moet ook de veiligheid van jonge kinderen en andere mensen garanderen, zegt ze. 'Ook dat is een terechte en dringende verantwoordelijkheid.'

Meer informatie