Naar een strategisch juridisch opleidingsbeleid

De juridische bestuurskracht van een gemeente staat of valt met de kwaliteit van haar juristen. Dat betekent dat het niveau van kennis en vaardigheden van de gemeentejuristen permanente aandacht verdient.

Door allerlei schaalvergrotingen, reorganisaties en decentralisaties wordt de urgentie daarvan steeds groter. Het is zaak dat de gemeenten hier met een goed onderbouwd juridisch opleidingsbeleid op inspelen.

Handreiking

De VNG, de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur (VJK) en de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen (SBG) zijn in 2015 gestart met een project met als motto Een slimme jurist is op de toekomst voorbereid. De resultaten van het project zijn gebundeld in de handreiking 'Strategisch juridisch opleidingsbeleid voor gemeenten'.

De handreiking is op 16 juni gepresenteerd tijdens de slotconferentie van het project Strategisch juridisch opleidingsbeleid. De eerste exemplaren werden overhandigd aan de leden van de intergemeentelijke werkgroep.


foto's: Annelies Schouten, VNG

Hieronder de handreiking:

Workhsop

A +O fonds Gemeenten bood de deelnemers een workshop aan waarmee gemeenten zelf een voorstel kunnen maken voor het inrichten van strategisch juridisch opleidingsbeleid. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op de voorwaarden waaraan voldaan moet worden zodat subsidie aangevraagd kan worden bij het A+O fonds.

Ongeveer twintig gemeenten hebben zich aangemeld voor deelname aan deze workshop. Er is nog plaats voor andere geïnteresseerde gemeenten. Aanmelden kan via: sascha.roos@aeno.nl

Zie ook