Model Bouwverordening is aangepast

De Model Bouwverordening is op een paar kleine punten aangepast. Het gaat hierbij onder meer om de verwerking van nieuwe NEN-normen. Verder zijn enkele verwijzingen naar de Regeling omgevingsrecht aangepast. 

De aanpassingen zijn dusdanig summier dat dit keer is besloten geen aparte ledenbrief te versturen over de wijzigingen. De aangepaste model Bouwverordening vindt u hieronder in twee versies.

Meer informatie