Deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
Formele titel: 
Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester
Kamerstuknummer: 
34716

Inhoud
De Grondwet ondergaat de in artikel II omschreven verandering.De commissaris van de Koning en de burgemeester worden aangesteld, geschorst en ontslagen op een bij de wet te bepalen wijze. Krachtens de wet kunnen nadere regels worden gesteld over de daarbij te volgen procedures.

Aangenomen op 17 januari 2018 door de Tweede Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit op een bij nader te bepalen tijdstip.