Zijn gemeenten, op grond van de wijziging van de Wet elektronische bekendmakingen, verplicht om alle besluiten bekend te maken of alleen de algemeen verbindende voorschriften?

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekend te maken en in geconsolideerde vorm beschikbaar te stellen (art 139-140 Gemeentewet). De meeste gemeenten benutten de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) om hun regelgeving en andere formele besluiten rechtsgeldig bekend te maken, en de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) voor publicatie van geconsolideerde regelgeving.

De beoogde wijziging van de Wet elektronische bekendmakingen (Web) stelt overheden verplicht officiële publicaties met behulp van de gemeenschappelijke voorziening Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties op Overheid.nl te plaatsen. VNG Realisatie onderzoekt op dit moment of de wet kan worden ingevoerd door middel van een zogenoemde uitvoeringstoets.

U bent verplicht de algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekend te maken, maar voor bijvoorbeeld beleidsregels geldt die verplichting niet. Dat kan veranderen met het in werking treden van bovengenoemde wet.

Meer informatie: Dienstverlening en informatiebeleid