Wat is de stand van zaken in het wetgevingstraject rond de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer?

De geplande invoeringstermijn van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer is niet bekend. Op 15 maart 2018 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State over dit wetsvoorstel advies uitgebracht. Hierna start de Tweede Kamer-behandeling. Het is daarom niet waarschijnlijk dat dit wetsvoorstel nog dit jaar in werking zal treden.

Het ministerie van BZK heeft een voorlopige handreiking gepubliceerd voor de implementatie van de wet. Alle bestuursorganen moeten nagaan of er maatregelen nodig zijn om aan de verplichtingen van de wet te voldoen. Vervolgens moeten zij beginnen met het voorbereiden en implementeren van deze maatregelen. Om bestuursorganen te ondersteunen en mogelijke vragen rond het wetsvoorstel al te beantwoorden, is de voorlopige handreiking geschreven. Mogelijk dient deze handreiking te worden aangepast als de wet inwerking treedt.