Vanaf hoeveel inwoners komt er een raadszetel bij?

Artikel 8 van de Gemeentewet geeft aan dat het aantal raadsleden in een gemeente afhankelijk is van het aantal inwoners. Het minimum aantal raadsleden bedraagt 9 voor gemeenten met minder dan 3.001 inwoners; het maximum aantal raadsleden bedraagt 45 voor gemeenten met meer dan 200.000 inwoners. Dit minimum en maximum is dus wettelijk bepaald. Ook voor gemeenten met een inwonertal dat tussen dit minimum en maximum ligt, wordt het aantal raadsleden wettelijk bepaald.

In de gegeven opsomming in artikel 8, lid 1 van de Gemeentewet staat dat de raad bestaat uit:

  • 17 leden in een gemeente van 15 001- 20 000 inwoners
  • 19 leden in een gemeente van 20 001- 25 000 inwoners

Vermeerdering of vermindering van het aantal leden van de raad, voortvloeiend uit wijziging van het aantal inwoners van de gemeente, treedt eerst in bij de eerstvolgende periodieke verkiezing van de raad. De peildatum voor de vaststelling van het aantal inwoners is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezing van de raad (artikel 8 jo. artikel 1, lid 2 van de Gemeentewet). In uw gemeente moet het aantal raadszetels dus met 2 worden vermeerderd als op 1 januari 2021 het aantal inwoners in uw gemeente gelegen is tussen 20.001 en 25.000. Met betrekking tot deze informatie kunt u ook zeker terecht bij uw griffier. De griffier is op de hoogte van wet- en regelgeving en is ook goed geïnformeerd over plaatselijke omstandigheden.