Mogen in een gemeente met 4800 inwoners twee deeltijdwethouders benoemd worden?

Artikel 36 van de Gemeentewet bevat geen minimale tijdbestedingsnorm. Wel is daarin bepaald dat er in iedere gemeente ten minste twee wethouders moeten zijn. Voor een gemeente met 4800 inwoners geldt verder dat dit er ten hoogste drie mogen zijn als met deeltijdwethouders wordt gewerkt, in welk geval de maximale tijdsbestedingsnorm 2,2 fte is. Artikel 36 van de Gemeentewet staat er aldus niet aan in de weg dat u twee deeltijdwethouders benoemt. Meer informatie in de tabel inclusief toelichting.