Moet een wethouder eerst benoemd worden om in aanmerking te komen voor ontheffing van het woonplaatsbeginsel?

In de Gemeentewet is hierover niets geregeld en ook niet in de VNG model-Reglement van Orde voor de Raad. Het lijkt ons dat het de voorkeur verdient dat de kandidaat-wethouder eerst ontheffing verkrijgt en dan pas wordt benoemd. Dan staat immers bij zijn benoeming vast dat hij van de woonplaatsverplichting is ontheven. In de praktijk gebeurt het echter ook vaak dat de ontheffing pas (vlak) na de benoeming plaatsvindt. Volgens ons heeft dat geen gevolgen, er van uitgaande dat er weinig tijd tussen benoeming en ontheffing zit. Als de ontheffing om de een of andere reden lang op zich laat wachten, ontstaat er wel een ongewenste situatie en komt artikel 47, eerste lid Gemeentewet in beeld.