Moet de agenda van een besloten raadsvergadering openbaar gemaakt worden?

De geheimhouding geldt voor stukken die door het college, de burgemeester of een commissie wordt opgelegd ten aanzien van stukken die zij aan de raad of raadsleden overleggen. Dit behelst onder meer een raadsvoorstel of achterliggende stukken.

De geheimhouding ziet niet toe op de eis van openbare bekendmaking. De dag, het tijdstip en plaats van de vergadering moet openbaar bekend zijn. De agenda hoeft niet ter openbare kennis te worden gebracht. Wel moet deze zijn in te zien, maar hierbij hoeft de agenda de inhoud van de besloten vergadering niet prijs te geven. Men kan er ook voor kiezen om enkel als agendapunt ''besloten vergadering'' te agenderen. Immers kan in de zelf vergadering nog punten aan de orde komen die niet op de agenda voorkwamen.