Mag een raadslid na afsplitsing van zijn fractie zich voegen bij een andere fractie?

Het is aan de raadsleden zelf om te bepalen onder welke fractie(naam) zij het raadswerk willen verrichten.