Mag een fractie zelf besluiten nemen over de manier waarop burgerraadsleden worden ingezet en betaald in commissies?

De uitwerking van artikel 82 lid 3 Gemeentewet bepaalt de raad zelf in de verordening op de raadscommissies. De raad bepaalt de samenstelling van de raadscommissies.

De commissieleden worden door de raad benoemd, op voordracht van de fracties. Dit houdt in dat het aan de fracties zelf is om te bepalen wie de betreffende fractie vertegenwoordigen in de verschillende commissies. Het is enkel mogelijk de benoeming van een voorgedragen lid te weigeren als het een ‘burgerlid’ betreft dat niet voldoet aan bepaalde vereisten van de wet (zie hiervoor ook de modelverordening van de VNG).