Mag een burgerraadslid zonder presentiegeld aan een vergadering deelnemen?

De raad legt in een verordening vast wat de vergoeding is voor de burgerraadsleden. Op grond van artikel 99 Gemeentewet is de gemeente verplicht een vergoeding uit te betalen voor deelname aan een commissie. Dit bepaalt de gemeente, niet de fractie. Het is krachtens de Gemeentewet niet toegestaan om geen vergoeding aan een burgerraadslid te betalen.