Kan iemand met een andere nationaliteit dan de Nederlandse benoemd worden tot wethouder?

Het is mogelijk dat iemand met een andere nationaliteit dan de Nederlandse benoemd wordt tot wethouder op grond van artikel 10 juncto artikel 36a Gemeentewet. Voor het wethouderschap is het bezit van een Nederlandse nationaliteit niet vereist. Wel dient deze persoon onderdaan te zijn van een lidstaat van de Europese unie en voldoen aan de vereisten van artikel 10, eerste lid Gemeentwet.