Kan de burgemeester voorzitter zijn van het presidium wanneer dat is omgevormd tot een bestuurscommissie?

Een presidium valt niet te kwalificeren als een raadscommissie ex. art. 82 Gemeentewet, daarom is het geen probleem dat de burgemeester optreedt als voorzitter. In artikel 82 Gemeentewet is bepaald dat de voorzitter van een raadscommissie een raadslid moet zijn omdat er intrensiek raadswerk wordt verricht. Bij een bestuurscommissie ex art. 83 Gemeentewet is dit niet het geval, een burgemeester als externe onafhankelijk voorzitter, geen lid zijnde van de commissie, is dan ook mogelijk. Artikel 83 Gemeentewet staat er niet aan in de weg dat de burgemeester in deze constructie voorzitter van het presidium wordt.