Is in het geval van uitbreiding van het werkterrein van een gemeenschappelijke regeling een aanpassing van de statuten van de regeling vereist?

Artikel 1, eerste lid, van de Wgr bepaalt dat een gemeenschappelijke regeling (GR) door raden, colleges van B&W en burgemeesters van twee of meer gemeenten getroffen kan worden ter behartiging van één of meer bepaalde belangen van gemeenten. Artikel 10, eerste lid, van de Wgr bepaalt dat de GR het belang moet vermelden ter behartiging waarvan zij is getroffen of gewijzigd. Daarmee wordt het werkterrein van de GR afgebakend, omdat de taken en bevoegdheden van de GR binnen de kaders van het in de regeling expliciet genoemde belang moeten vallen (zie ook artikel 30 van de Wgr). Als het werkterrein uitgebreid wordt, dient ook de GR gewijzigd te worden, anders kan het toedelen van bevoegdheden immers met de Wgr in strijd komen.