Is het toegestaan dat een demissionair college een stuurgroep opricht en hiervoor mensen aanwijst?

Het is een goede gewoonte dat een demissionair college enkel zaken waarneemt en geen grote/ belangwekkende beslissingen neemt. Een verplichting om zo te handelen is er echter niet.