Is het mogelijk dat een politieke partij een fractievoorzitter kiest die geen gemeenteraadslid is?

Een fractievoorzitter is niet nader gedefinieerd in de Gemeentewet, maar wordt geacht de fractie van zijn politieke stroming in de gemeenteraad te leiden. Voorwaarde daarvoor is dat een fractievoorzitter een gekozen lid is van de gemeenteraad. De Gemeentewet en de daarop gebaseerde verordeningen gaan uit van het feit dat een fractievoorzitter van een politieke partij lid is van de gemeenteraad. Anders wordt het lastig om de desbetreffende fractie in de raad voor te zitten.