Is er wet- of regelgeving met betrekking tot het kandidaatstellen van meerdere personen uit dezelfde partij voor het wethouderschap?

De wet zegt hier niets over. Het is aan de betreffende partij zelf hoe hier mee om te gaan.