Is er een leeftijdsvereiste voor de fractieondersteuners/commissieleden?

In de formele wet is in ieder geval geen leeftijdsgrens vastgesteld voor leden van een raadscommissie, niet zijnde raadsleden. Ook in de VNG modelverordening voor raadscommissies is dit leeftijdsvereiste niet opgenomen. Indien de gemeente dat ook niet in de eigen verordening of reglement heeft gedaan is er geen wettelijke grondslag voor het vaststellen van een leeftijdsvereiste, en kunnen personen jonger dan 18 jaar derhalve zitting nemen in een informatievergadering/commissievergadering van de raad.